... insafı varsa TARAFDAR olur.
Kastamonu Lahikası ( 193 )

RİSALE-İ NUR bir SEDD-I ZÜLKARNEYN gibi bir SEDD-I KUR'ANΠvazifesini görebilir.

Mektubat ( 482 )

 

Ben, kasemle temin ederim ki; bir küçük risaleyi KENDİNE bilerek yazan adam,

bana büyük bir hediye hükmüne geçer;

Kastamonu Lahikası ( 24 )

 

NEDEN -1996 ENVAR BASIM? 

 

Çünki 1996 ya kadar TASHİH KADROSUNUN (TASHİH KADROSU KİM? link) onayından geçen kitabların en sıhhatli olduğunu görüyoruz.

Nurculuk tarihinde yaşanmamış bir hâl ile karşı karşıyayız. Nurlar yasak olmadığı hâlde 60 senedir ünsiyet ettiğimiz külliyat bulamıyoruz. Yani bugün bir takım ENVAR Neşriyatın tab ettiği 2015/2016 basım KÜLLİYAT (ortak metin) alan okuyucu DİB ve Hizmet Vakfının kurduğu Tahkik Heyeti (link) tarafından TAHRİF edilmiş KİTABLAR elde etmiş olacak.

1996'ya kadar merhum Rüşdü Tafral Agabeyin nezaretindeki TASHİH KADROSU matbaadan gelen Kitabları karşılıklı okuyup Kitabların sihhatli basılmasını sağlamışlardır.

 

Bu Kitabları ve Kitabların Kapaklarının resimlerini pdf formatında sitemize yüklemeye karar verdik. Dileyen herkes KENDİNE dilediği matbaada BU Kitabları TAB ettirebilecek.

 

PDF'ler HAKKINDA:

  • Bazı matbaa hataları düzeltildi, zira Biz yeniden TASHİH yapmıyoruz. Ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA geri dönüyoruz! Kitabların TASHİHİNİ bu işin EHLİ olan başda müşfik Üstadımız  ve muhterem AĞABEYLERİMİZ 1996 ya kadar yapmış!
  • Sayfa sayıları ve tertibi ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA göre yapıldı (Envar)
  • ''Rububiyet'', ''Ehadiyet''... gibi Kelime-i Kudsiyeler küçük yazılmıştı: Bunlar büyük yazıldı.
  • ''Allahu Ekber'', ''La ilahe İllallah''... gibi Kelime-i Kudsiyeler latince yazılmıştı, bunlar arabiye tebdil edildi.
  • Ayet-i Kerimeler, Arabi Kelimeler ve Cümlelerde kırmızı renk tercih edildi

Ben, sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm; birden mütebâkisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti.Risalet-ün Nur'un kâtiblerini şevklendirdi.

Kastamonu Lahikası ( 24 )

 

Sitemize yükleyeceğimiz 14  Pdf Dosyaların maddi menfaat niyetiyle istimal edilmesine katiyyen rızamız yoktur!Buna teşebbüs edenleri Allaha havale ediyoruz!

Ünsiyet ettiğimiz KİTABLAR piyasa'dan kaldırıldığı için İHTİYACA BİNAEN KENDİMİZE neşeredib muhtaç olanlara dahi bu imkanı sunuyoruz.

 

Kusurlar bize aid'dir...TEVFİK VE İNAYETİ ALLAH (c.c.) DAN NİYAZ EDERİZ

 

1996'ya kadar merhum Rüşdü Tafral Agabeyin nezaretindeki TASHIH KADROSU matbaadan gelen Kitabları karşılıklı okuyup Kitabların sihhatli basılmasını saglamışlardır.

1996 basımlardan sonra Nurlarda mana değiştiren farklılıkları görüb Yetkililere yazan bir mudakkik kardeşimize verilen cevab bizi bu ihmal edilen vazifeye tahrik etti.

Aziz kardeşimiz, 

cevabımız biraz geç oldu kusura bakmayın. mesele hakkında tam bilgi alalım diye gecikti. 

yapmış olduğunuz tesbitleri bize iletince bizde envar yayınevini aradık. çünki bizdeki kitaplara baktık eski baskı olduğu için o yanlışları göremedik. yeni baskılarda değişiklik olmuş. envar'ın satış sorumlusuna yeni baskı o yerlerin değiştiğinden haberin var mı diye sorduk maalesef yoktu. kim hazırlıyor diye sorduk bildiğimiz arkadaşları söylediler. bizim daha ziyade ahmet aytimur abiyle münasebetimiz olduğu için kendisine gittim. 

o da şu sıralar bir hayli hasta durumda. meseleyi sordum baktım ki, onun da haberi yok. ben de kendisine sizinden gelen yazıyı verdim Nihayet dün Ahmed Aytimur abi ile tekrar görüştük. Bundan sonraki baskılarda aynen eskisi gibi olacağını söyledi. Bize RİSALE-İ NURr'un korunmasına çalışın dedi. 

Biz şimdi geçmişten beri yapmadığımız bir vazifeyi bu vesile ile yapmaya başladık. YANİ USUL ŞU İDİ; HER YENİ BASKIDAN ÇIKAN KİTAB KARŞILIKLI OLARAK OKUNURDU.Bu vazifeyi İHMAL ETTİK bu durumlar ortaya çıktı. ŞİMDİ yeniden yeni basılanlar ile bizdeki orjinal nüshaları karşılaştırmalı okumaya başladık. 

Sizler gibi gayretli, Nur'un muhafızı, sahibi kardeşlerimizin de gayretleriyle inşaallah Esasat muhafaza edilecektir. 

Naehiller her tarafa HULUL etti...

fakat Esasat-ı Nuriyeyi koruyan talebeler de her zaman olacaktır. 

selam ve dua ederiz.

1996 dan sonra bu iş bildiğimiz kadarıyla yapılmamış. Sırf emir ve bir vazife olduğu ve; BU Dibin ve Hizmet Vakfının orjinal metin diye ilan ettiği metinlerde yapılmadığı  için; 2016 basım Envar'ı 1959 ve -1996 ya kadar basılan Kitaplarla kıyasladık ve sitemizde 2016 basımdaki TAHRİFLERİ belgeledik (link) 

1996 ya kadar bu işi merhum Rüşdü Tafral Ağabeyin nezareti altında yapan TASHİH KADROSUNA itimad ediyoruz. Onların onayladığı metinleri neşrediyor ve Tab edilmesini RAHMET-i İLAHİYEDEN niyaz ediyoruz.

 

Amma mezheb-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki:

Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehy ile çirkinlik tahakkuk eder. 

Sözler - 276

 

Elhasıl: Biz yeniden TASHİH yapmıyoruz. Ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA geri dönüyoruz! Kitabların TASHİHİNİ bu işin EHLİ olan muhterem AĞABEYLERİMİZ 1996 ya kadar yapmış!