Ben sünûhat-ı kalbiyemde, izahat için tahririnden gelen aczden ve tağyirinden gelen havfdan dolayı

tasarruf edemiyorum.

Ancak, doğduğu gibi yazıyorum.” 

 

Mesnevî-i Nuriye, Abdulkadir Badıllı tercümesi sh: 234

  

 


...Hiç neşredilmesin! Daha münasibdir! (Gayr-ı münteşir)

Titremeliydiniz!!!

BEN DAHİ Kalem karıştıramıyorum!